Tiga Landasan Utama Dan Dalilnya [ثلاثة الأصول وأدلتها]


Terjemah Matan Kitab :

 1. 3 Landasan Utama : Muqoddimah Pertama | 4 Perkara yang Wajib Diketahui
 2. 3 Landasan Utama : Muqoddimah Kedua | 3 Pokok yang Agung
 3. 3 Landasan Utama : Muqoddimah Ketiga | Agama Nabi Ibrahim
 4. 3 Landasan Utama : Mengenal Allah ‘Azza Wa Jalla
 5. 3 Landasan Utama : Dalil Dari Macam-Macam Ibadah
 6. 3 Landasan Utama : Mengenal Agama Islam
 7. 3 Landasan Utama : Mengenal Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم

Syarah/Penjelasan Kitab

[Syaikh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan – حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول] :

Tulisan-tulisan dalam bagian ini disalin dari buku “Penjelasan 3 Landasan Utama” karya Syaikh Abdullah Al-Fauzan yang diterbitkan oleh Pustaka At-Tibyan, dengan sedikit perubahan dan tambahan dari sumber lainnya.

— Bagian Muqaddimah

 1. Memulai Dengan Basmalah
 2. Do’a Penulis Untuk Anda

— Empat Perkara Yang Harus Diketahui

 1. Ilmu Yang Wajib Untuk Diketahui
 2. Kewajiban Mengamalkan Ilmu
 3. Mendakwahkan Ilmu
 4. Sabar
 5. Dalil Wajibnya Berilmu, Beramal, Berdakwah dan Sabar

— Tiga Hal yang Harus Diketahui Sekaligus Diamalkan

 1. Tujuan Diciptakannya Manusia Dan Jalan Untuk Mewujudkan Tujuan Tersebut
 2. Allah Tidak Ridha Untuk Dipersekutukan Dengan Sesuatupun
 3. Al-Wala’ Wa Al-Bara’

— Agama (Millah) Nabi Ibrahim

 1. Millah (Agama) Nabi Ibrahim Adalah Tauhid
 2. Perintah Paling Agung Dan Larangan Paling Besar Dalam Islam

— Landasan Pertama : Mengenal Allah

 1. Tiga Landasan Utama Yang Wajib Diketahui
 2. Siapakah Rabb (Tuhan) Mu?
 3. Bagaimana Anda Dapat Mengenal Tuhan Anda?
 4. Dia Yang Menciptakanmu, Dialah Yang Berhak Untuk Kau Ibadahi
 5. Macam-Macam Ibadah Yang Allah Perintahkan Dan Larangan Memalingkannya Kepada Selain Allah
 6. Macam-Macam Ibadah : Do’a Sebagai Inti Ibadah
 7. Macam-Macam Ibadah : Takut Kepada Allah
 8. Macam-Macam Ibadah : Berharap Kepada Allah
 9. Macam-Macam Ibadah : Tawakkal Kepada Allah
 10. Macam-Macam Ibadah : Raghbah, Rahbah dan Khusyu’
 11. Macam-Macam Ibadah : Khasy-syah
 12. Macam-Macam Ibadah : Inabah
 13. Macam-Macam Ibadah : Isti’anah
 14. Macam-Macam Ibadah : Isti’adzah
 15. Macam-Macam Ibadah : Istighatsah
 16. Macam-Macam Ibadah : Adz-Dzabhu (Menyembelih Hewan)
 17. Macam-Macam Ibadah : Nadzar

— Landasan Kedua : Mengenal Agama Islam

 1. Mengenal Dinul Islam
 2. Rukun Islam (1) : Syahadat
 3. Rukun Islam (1) : Makna Syahadat
 4. Rukun Islam (1) : Muhammad Rasulullah
 5. Rukun Islam (2 & 3) : Shalat dan Zakat
 6. Rukun Islam (4) : Shiyam (Puasa)
 7. Rukun Islam (5) : Haji
 8. Rukun Iman
 9. Penjelasan Rukun Iman
 10. Dalil Rukun Iman
 11. Penjelasan Tentang Ihsan
 12. Penjelasan Hadits Jibril

— Landasan Ketiga : Mengenal Nabi Muhammad

 1. Nabi Muhammad : Nasab Beliau
 2. Nabi Muhammad : Kelahiran, Kenabian dan Hijrah Rasulullah
 3. Nabi Muhammad : Mengenal Dakwah Rasulullah
 4. Nabi Muhammad : Isra’ dan Mi’raj Nabi Muhammad
 5. Nabi Muhammad : Hijrah Nabi dan Kewajiban Hijrah
 6. Nabi Muhammad : Dalil tentang Wajibnya Hijrah
 7. Nabi Muhammad : Hijrah Tidak Terputus Hingga Datangnya Kiamat
 8. Nabi Muhammad : Rasulullah Wafat, Tapi Agamanya Kekal
 9. Nabi Muhammad : Rasulullah Diutus Untuk Seluruh Umat Manusia
 10. Nabi Muhamamd :  Dalil Tentang Wafatnya Rasulullah
 11. Nabi Muhamamd : Iman Kepada Hari Berbangkit
 12. Nabi Muhammad  : Pembalasan Atas Setiap Amal Hamba
 13. Nabi Muhammad : Kafirnya Orang yang Mengingkari Hari Berbangkit
 14. Nabi Muhammad : Rasul Membawa Kabar Gembira dan Memberi Peringatan
 15. Nabi Muhammad : Seruan Utama Para Rasul
 16. Nabi Muhammad : Mengenal Gembong Thaghut
 17. Nabi Muhammad : Pokok Segala Urusan adalah Islam (~Tamat~)

File-File Dokumen

 1. Matan Kitab PDF dan Ms. WORD
 2. Syarah Syaikh Abdul ‘Aziz Ibnu Baaz
 3. Syarah Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin
 4. Syarah Syaikh Shalih Alu Syaikh
 5. Syarah Syaikh Khalid Al-Mushlih

Kajian Kitab :

 1. Bahasa Arab
 1. Indonesia

Qira’ah Matan Kitab :

 1. Qari : Al-Majd Channel
  http://www.islamhouse.com/d/files/ar/ih_sounds/chain/Reading_The_Text_Of_The_Three_Principles_And_Their_Proofs/ar_01_Reading_The_Text_Of_The_Three_Principles_And_Their_Proofs_islamacademy.mp3%20
 2. Qari’ : Yasir Salamah
  http://www.islamhouse.com/d/files/ar/ih_sounds/chain/Reading_The_Text_Of_The_Three_Principles_And_Their_Proofs/ar_02_Reading_The_Text_Of_The_Three_Principles_And_Their_Proofs_Yaser.mp3%20
 3. Qari’ : Adil Kalbani
  http://www.islamhouse.com/d/files/ar/ih_sounds/chain/Reading_The_Text_Of_The_Three_Principles_And_Their_Proofs/ar_03_Reading_The_Text_Of_The_Three_Principles_And_Their_Proofs_Kalbani.mp3%20
 4. Qari’ : Syaikh Muhammad Sa’id Ruslan
  http://www.islamhouse.com/d/files/ar/ih_sounds/chain/Reading_The_Text_Of_The_Three_Principles_And_Their_Proofs/ar_04_Reading_The_Text_Of_The_Three_Principles_And_Their_Proofs_Rslan.mp3%20
 5. Qari’ : Syaikh Muhammad bin Ali Al-‘Arfaj
  http://www.islamhouse.com/d/files/ar/ih_sounds/chain/Reading_The_Text_Of_The_Three_Principles_And_Their_Proofs/ar_05_Reading_The_Text_Of_The_Three_Principles_And_Their_Proofs_Arfaj.mp3%20

Arsip : TigaLandasanUtama.Wordpress.Com

Iklan